Transport

De logistieke schakel in het geheel is het vervoeren van materialen van en naar projecten.
Wij vervoeren zand, grond, maar ook puin of recyclingproducten.
Het transport is ondergebracht bij Spelt afvalinzameling B.V., die ook voor het containervervoer zorg draagt.

Foto Foto