Puinrecycling

Voor het verwerken van de steenachtige fractie uit bouw- en sloopafval hebben wij geïnvesteerd in een (mobiele) moderne breekinstallatie.
Naast het breken op het eigen bedrijfsterrein waar een vergunde inrichting voor 90.000 ton op jaarbasis aanwezig is, hebben wij de mogelijkheid om op locatie te breken, ook voor derden.
Wolfs B.V. produceert KOMO-gecertificeerde recyclinggranulaten, conform de meest recente BRL 2506 eisen. Het door Wolfs B.V. geproduceerde meng- en betongranulaat 0/31,5 voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit en is tevens erkend door de landelijke overheid.

Bekijk het BRL 2506 NL BSB Productcertificaat.
Bekijk het BRL 2506 KOMO Productcertificaat.
Bekijk de BRL 2506 Prestatieverklaring menggranulaat 0/31,5 mm.
Bekijk de BRL 2506 Prestatieverklaring menggranulaat 0/16 mm.
Bekijk de BRL 2506 Prestatieverklaring betongranulaat 0/31,5 mm.
Bekijk de conformiteitsverklaring.

De verklaringen zijn in .pdf formaat. Om deze te kunnen bekijken, heeft u het gratis programma Adobe Reader nodig. Adobe Reader kunt u hier downloaden.

Daarnaast wordt asfalt ingenomen. Teervrij asfalt wordt door ons gebroken en voor hergebruik in nieuw te produceren asfalt geschikt gemaakt. Teerhoudend asfalt wordt overgeslagen en afgevoerd naar een installatie voor thermische reiniging van dit asfalt.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto