Beheer en onderhoud

Voor onderhoud van bestaande verhardingen bent u bij Wolfs aan het juiste adres.
Verzakkingen in bestratingen, opheffen van rioolproblemen, repareren van asfaltverhardingen, al deze zaken worden door Wolfs voor u uitgevoerd. Door een volledige uitrusting van gereedschappen en machines kunnen alle voorkomende werkzaamheden worden uitgevoerd.
Doordat het bedrijf goede opslagmogelijkheden heeft, worden diverse wegenbouwmaterialen op voorraad gehouden die nodig zijn voor deze kleinschalige werkzaamheden.
Daarnaast is er de beschikking over veeg-zuigmachines voor het reinigen van wegen en terreinen.
Voor afvoer van vrijkomend veegvuil is een vloeistofdichte opslagplaats aanwezig.

Foto Foto Foto Foto