Afvalrecycling

Voor het verwijderen van bouw- en sloopafval en bedrijfsafvalstoffen is Wolfs Aannemingsbedrijf B.V. uitgerust met containers in diverse soorten en maten.
Op het bedrijfsterrein in Oisterwijk zijn inpandige opslagmogelijkheden voorhanden voor diverse afvalstromen, waarna afvoer met 80 m3-combinaties plaatsvindt.
De steenachtige fracties van bouw- en sloopafval worden door ons bewerkt tot producten, geschikt voor gebruik in de wegenbouw.

Grondstromen worden opgeslagen en onderzocht in partijen volgens "Besluit Bodemkwaliteit", en vervolgens vervoerd naar daarvoor aangewezen projecten, waar de grond verwerkt wordt.
Alle binnenkomende vrachten en uitgaande producten worden gewogen op onze geijkte weegbrug, met een capaciteit van 60 ton.

Foto Foto Foto Foto