Afvalrecycling

Voor het verwijderen van bouw- en sloopafval en bedrijfsafvalstoffen is Spelt afvalinzameling B.V. uitgerust met containers in diverse soorten en maten.
Op het bedrijfsterrein in Oisterwijk zijn inpandige opslagmogelijkheden voorhanden voor diverse afvalstromen, waarna afvoer met 80 m3-combinaties plaatsvindt.

Alle binnenkomende vrachten en uitgaande producten worden gewogen op onze geijkte weegbrug, met een capaciteit van 60 ton.

Foto Foto Foto Foto